Pytania i odpowiedzi
FAQ

Chcemy aby nasza działalność była przejrzysta dla wszystkich naszych klientów. Zdajemy sobie również sprawę, że decyzje o zmianie pracy i wyjeździe za granice nie są łatwe oraz rodzą wiele pytań. Zależy nam na tym aby podczas współpracy nasi klienci skupili się na nowej pracy oraz odnalezieniu się w nowym miejscu, a nie na niejasnych dla nich kwestiach. W tym celu sporządziliśmy listę najczęściej zadawanych nam pytań. Liczymy na to, że nasze odpowiedzi dadzą pierwsze wyobrażenie o naszej szerokiej działalności.

1Dla jakich zawodów przeznaczone są oferty pracy?

Oferty pracy, które znajdziesz na Feniks HR dotyczą branży medycznej. Głównie, kierowane są one do lekarzy (także rezydentów) różnych specjalizacji, pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, radiologów, opiekunów, fizjoterapeutow i techników medycznych. Niekiedy placówki medyczne poszukują także osób z innym wykształceniem, np. psychologów, dietetyków czy też pedagogów. Poza tym przesyłane są nam również oferty pracy z innych dziedzin. Zdarza się, że szukamy spontanicznie także techników oraz rzemieślników różnych branż.

Nasza baza ofert jest na bieżąco aktualizowana. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami. Jeśli okaże się, że żadna z naszych ofert nie odpowiada Twoim kwalifikacjom zostaw swoje CV w języku niemieckim w naszej bazie kandydatów.

Gdy znajdziemy odpowiednią dla Ciebie ofertę - skontaktujemy się z Tobą!

 

2Czy aby skorzystać z ofert pracy konieczna jest znajomość języka obcego?

Oczywiście im lepsza znajomość języka niemieckiego, tym większa szansa na znalezienie pracy!

Znajomość języka na poziomie B2 to minimum wymagane zarówno od pielęgniarek, jak i lekarzy. Od lekarzy wymaga się również dodatkowo zdania egzaminu ze znajomości niemieckiego języka medycznego (odpowiada to poziomowi C1).

Niektóre oferty, głównie te skierowane do pielęgniarek i pielęgniarzy, nie wymagają bardzo dobrej znajomości języka obcego. Kliniki często decydują się na przyjęcie osób nawet z niewielką znajomością niemieckiego, oferując im kurs językowy połączony z pracą na stanowisku asystenta. Osoby, które podejmą pracę w oparciu o ten model mają najczęściej 12 miesięcy aby opanować język na poziomie B2. Po zdaniu egzaminu i uznaniu dyplomu, przechodzą na posadę wykwalifikowanych pielęgniarek lub pielęgniarzy. Podjęta praca odbywa się wtedy na takich samych warunkach jak niemieckich specjalistów.

Im lepsza znajomość języka tym łatwiej przychodzi odnalezienie się w nowym środowisku. Komunikatywność potrzeba jest w wielu sytuacjach, a jej brak często wiąże się z dodatkowym stresem. Nasze doświadczenie nauczyło nas, że dzięki nawet podstawowej znajomość języka (poziom A2/B1) odnalezienie się w nowym miejscu jest dużo łatwiejsze, a proces integracji z nowym środowiskiem trwa zdecydowanie krócej, dlatego podstawy zalecamy opanować jeszcze podczas pobytu w Polsce.

 

3Czy wymagane jest doświadczenie?

Doświadczenie jest mile widziane i na pewno bardzo pomocne, ale niekonieczne.

Posiadamy także oferty skierowane do uczniów, którzy chcą nauczyć się zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w Niemczech.

W odróżnieniu do polskich standardów, w Niemczech nie trzeba skończyć studiów pielęgniarskich aby pracować w zawodzie. Wystarczy ukończyć trzyletnie kształcenie dualne – klinika odpowiada za część praktyczną (2500 godzin), natomiast niemiecka szkoła zawodowa za wykształcenie teoretyczne (2100 godzin). Treści specjalistyczne przekazywane są z podziałem na następujące dziedziny: opieka nad chorymi, nauki przyrodnicze, nauki społeczne oraz prawo.

Jakie korzyści płyną z takiej formy współpracy?

 • wynagrodzenie przez cały okres trwania nauki,

 • włączenie w niemiecki system opieki społecznej,

 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych uznawanych w Niemczech, Szwajcarii i Austrii.

 

4Czy skorzystanie z usług Fenix HR jest płatne?

Korzystanie z usług naszej firmy jest bezpłatne.

5Jakie dokumenty wymagane są od lekarzy do podjęcia pracy za granicą?

Zarówno lekarze, chcący podjąć pracę stałą, jak i tymczasowa, muszą posiadać niemiecką aprobacje (Approbation). Aby ją uzyskać składają podanie o uznanie ich polskiego dyplomu w Landesamt für Gesundheit und Soziales w landzie, w którym chcą podjąć pracę. Nasza firma chętnie pomoże Ci przy uporaniu się z formalnościach.

Przykładowo, lista dokumentów potrzebnych do złożenia podania w Mecklenburg-Vorpommern:

 • Wypełniony formularz podania o aprobacje (dostępny na stronie internetowej urzędu)

 • Życiorys, bez przerw, z datą i ręcznym podpisem

 • Metryka/Świadectwo urodzenia

 • Dowód osobisty albo paszport

 • Urzędowe świadectwo o niekaralności (nie starsze niż 3 miesiące)

 • Świadectwo zdrowia poświadczające, że kandydat nie ma zdrowotnych przeciwwskazań do podjęcia pracy jako lekarz (nie starsze niż 3 miesiące)

 • Świadectwo znajomości języka niemieckiego (co najmniej na poziomie B2)

 • Dyplom ukończenia studiów

 • Zaświadczenie z urzędu (Certificate of good standing), mówiące o tym, że składający podanie może wykonywać swój zawód i przeciwko niemu nie toczą się sprawy dyscyplinarne

Potwierdzenie możliwości podjęcia pracy od pracodawcy (wystawia przyszły pracodawca) lub dowód prowadzonych rozmów rekrutacyjnych lub potwierdzenie miejsca zamieszkania w danym landzie.

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język niemiecki u przysięgłego tłumacza.

 

6Znalazłem/znalazłam interesującą mnie ofertę. Jak aplikować?

Pod każdą ofertą znajduje się przekierowanie do strony gdzie należy zostawić swoja aplikację.

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza przygotuj swój aktualny życiorys i dobrej jakości kopie dyplomu ukończenia studiów albo innej szkoły. Warto dołączyć również list motywacyjny. Często to właśnie on decyduje o tym czy pracodawca zainteresuje się kandydatem. Warto więc poza potwierdzeniem swoich umiejętności, dobrze umotywować chęć podjęcia pracy na danym stanowisku.

7Jak wygląda proces rekrutacji?

Początkowa selekcja leży po naszej stronie. My wybieramy kandydatów z naszej bazy, których kwalifikacje i doświadczenie najbardziej odpowiadają tym, które są wymagane przy danej ofercie. Po tym aplikacje przekazywane są bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za rekrutację w danej placówce.

W następnym kroku to ona decyduje z kim i w jaki sposób chce przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli wiemy, że dana osoba jeszcze nie mówi płynnie po niemiecku, chętnie towarzyszymy w tej rozmowie jako tłumacze. Kandydaci, którzy po pierwszej rozmowie zostawili po sobie dobre wrażenie, są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio do potencjalnego pracodawcy. W ten sposób mają możliwość nie tylko poznania nowego miejsca pracy i kolegów, ale także miasta i okolicy, w której znajduje się placówka, do której aplikują.

Przy większych projektach organizujemy spotkania informacyjne na których można poznać przyszłego pracodawcę i ewentualnie zwiedzić klinikę.

Lekarze mają często możliwość odbycia kilkudniowej hospitacji w danej klinice. Hospitacje dają zarówno pracodawcy jak i lekarzowi możliwość lepszego poznania się. Podczas hospitacji lekarze towarzyszą swoim potencjalnym kolegom podczas dyżurów, ale nie mogą wykonywać zabiegów ani ingerować w leczenie pacjentów. Za czas hospitalizacji kliniki nie płacą, ale często pokrywają koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem kandydata przez czas jej trwania.

 

8Co się dzieje z moją aplikacja po zostawieniu jej w bazie kandydatów?

Prosimy o nieprzesyłanie aplikacji na nasze adresy mailowe, tylko wprowadzenie ich od razu do naszej bazy kandydatów.

Każda oferta ma przydzieloną stronę, na której można zostawić swoją aplikację. Gwarantuje to, że Twoje dane osobowe będą odpowiednio chronione. Mogą zostać one użyte jednorazowo w procesie konkretnej rekrutacji lub będą mogły wziąć udział w kolejnych - to Ty podejmujesz decyzję w tej sprawie.

Jeśli zdecydujesz aby Twoje dane zostały przetworzone jedynie na potrzeby określonej rekrutacji -  zostaną one usunięte z naszej bazy danych po jej zakończeniu, bez względu na to czy otrzymasz pracę, o którą się starałeś czy też nie. Osoby, które zdecydują się zostawić nam swoje dane na dłuższy okres czasu zawsze mogą zwrócić się do nas z prośbą o ich usunięcie.

9Czy istnieje możliwość odbycia rezydentury w Niemczech?

Warunkiem rozpoczęcia rezydentury jest uzyskanie prawa do wykonywania zawodu (Approbation).

Zdobycie miejsca na wymarzonej specjalizacji w Niemczech, raczej nie wiąże się z wieloma problemami. W odróżnieniu od Polski, u naszych zachodnich sąsiadów nie istnieje centralny system rozdawania miejsc, a o pracę należy ubiegać się bezpośrednio w wybranym szpitalu. Placówki rozpisują często wolne etaty na swoich stronach internetowych.

Nasza firma posiada wiele kontaktów z niemieckimi szpitalami, dlatego jesteśmy w stanie pomóc Ci w znalezieniu pracy, także w formie rezydentury.